Categorieën
Bedrijfsdienst

Wat zijn de verschillende soorten teams?

Teambuilding Breda

 

 

 

 

Er zijn over het algemeen 4 verschillende soorten teams op de werkvloer. Misschien zegt u: ‘Er zijn er eigenlijk 5, dat wist ik niet. Naast de 5 zijn er waarschijnlijk nog een dozijn meer mogelijk. Wat is de juiste definitie van een team?

Laten we deze eens samen bekijken.

De meest elementaire vorm van team is in vele gevallen het projectteam. Dit is de groep van alle mensen die in eerste instantie de zeer dringende taken uitvoeren. In het geval van grote en complexe projecten wordt deze groep getrokken om lijsten met noodzakelijke dingen te doen om het project vooruit te helpen. Vaak is dit niet optimaal voor het project, omdat er veel extra mannen, vrouwen en kinderen nodig zijn in andere functies die baat zouden kunnen hebben bij deze teams.

De volgende groep is het task force-team, dat vergelijkbaar is met het projectteam, met dit verschil dat zij zich met meer gedetailleerde taken bezighouden dan het projectteam. In een team zijn er teams die zich bezighouden met de gedetailleerde taken, andere met tijdelijke taken en weer andere met personeel/benodigdheden/enzovoort.

De volgende vorm is de commissie. Als u dit type niet hebt gezien, bent u al meer dan vijftig jaar niet meer op de werkvloer geweest. We weten allemaal dat dit de teams zijn waar we bij zitten en onderling werknieuws bespreken. Teams zijn er om te discussiëren, te debatteren, te selecteren en te werven. Er is misschien geen commissie voor de baan, maar er zal wel een commissie zijn die dat werk doet. Sommige van deze teams zijn zeer inclusief, waarbij iedereen een rol krijgt en alle anderen geen rol kunnen hebben tenzij ook zij regelmatig de vergaderingen bijwonen. Dus soms worden de juiste personen geselecteerd en kunnen ze mee rondhangen als ze dat willen. Er zijn er die uitsluitend zijn. Als je omgeving “veilig” is met een “open deur” zul je elkaar allemaal op de zenuwen werken.

Een ander basisteam is het team van projectsponsors. Je kunt je afvragen: “Wie doet wat? Als het budget van de organisatie een van de belangrijkste stabiliteitsclausules is. Het bestaan van projectsponsorteams is niet zo ongehoord. Het projectsponsorteam bestaat over het algemeen uit de projectsponsors en de projectsponsor, vaak uit uw organisatie. Er zijn echter enkele extra personen die voor bepaalde projecten projectsponsor kunnen worden. Dergelijke projectsponsors komen regelmatig bijeen om aan te geven wat zij hebben bereikt en wat zij momenteel aan het bereiken zijn. Sterke projectsponsorteams meten de resultaten en geven die door aan iedereen die aan en in die projecten werkt.

Leiders komen dus uit een organisatie die zeer goed in staat is zichzelf om te vormen van een project/ics-droom tot een succesvolle project/ics-realiteit. Succes en successen worden gezien door elke persoon in de organisatie en niet noodzakelijk door het bedrijfsbudget. Alle goede leiders kunnen deze mensen binnenhalen omdat zij essentieel zijn voor succes.

Organisatorisch zijn er ook vier verwante soorten teams. In de eerste plaats zijn er wat we de harde informatieteams kunnen noemen, die normaliter geen mensen hebben die zij kunnen inschakelen als het om werkaangelegenheden gaat. Deze teams werken dus op het niveau van het personeel om reële informatie te verstrekken over de situatie in hun gebied. Deze teams zijn vaak medezeggenschapsteams en er zijn veel organisaties die werklijsten van deze specifieke afdelingsgroepen hebben. Ten tweede zijn er de taakgebonden operationele teams. Deze hebben mensen die geweldig zijn in het doen van het gedetailleerde werk, maar minder in het afwegen van de opties die iemand heeft, ook al zijn zij uiteindelijk degenen die de beslissing nemen. Deze teams zijn vaak klantgerichte teams, omdat zij te maken zullen hebben met klanten en voor bepaalde klanten. Tenslotte zijn er de slankere groepen, of de meer beveiligde teams. Variërend tussen de Juridische, Contractuele, Financiële en Informatie Luchtwegen, leven en denken de slankere groepen en verlenen hun diensten in lagere lagen van de organisatie. Zij besteden meer tijd en moeite aan de basis en bouwen aan een sterker, veerkrachtiger fundament of platform.

Wanneer een organisatie in een overgangsfase zit, is het goed om een sterke groeperingen en teams te hebben. Een team is er over het algemeen om een gemeenschappelijke hulpbron en een bijna ideale norm voor de hele organisatie te bieden. Het hebben van een gemeenschappelijke hulpbron binnen een organisatie en teams om dit te ondersteunen maakt het gemakkelijker om zich aan te passen aan verandering en daardoor een effectieve overgang naar de toekomst te maken.

lees meer:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.