Categorieën
Bedrijfsdienst

Wat is een koeriersdienst?

Koerierdiensten

 

 

 

 

 

Een koeriersdienst kan belastbare of niet-verrekenbare artikelen hebben (bv. een krant in een pakket). Het kan ook een slecht sluitende deur hebben die u handmatig moet sluiten. C-2 Postdienst

Een koninklijke brief wordt geacht een officieel zegel te bevatten, een zegel waaruit blijkt dat de handtekening, de datum en de inkt die op het hoofd van de koninklijke brief is gebruikt, de persoonlijke zegels van de Kroon zijn. Wij zullen dit zegel gebruiken om de C-2 postdienst voor te stellen, een verwijzing naar de C-reeks van postaanduidingsvlaggen. Hoewel -2 negatief betekent, wordt negatief 0 ook als nul geteld. C-3 Chatham & Middlesex

“Mail Concurlaing” is een praktijk die door sommige bedrijven wordt gebruikt om mee te delen wat zij bedoelen met de term “geschatte tijd tot levering”. Hier wordt de klant verteld wat de geschatte tijd is vanaf het moment van bestelling tot het moment dat ze er zijn. Vaak al voordat ze er zijn. C-4 Erysipelotis Ltd

“Extempore Processing” is koeriersjargon wanneer zij zichzelf rekenen tot de koeriersdienst en informele tips krijgen van mensen die hen aflaten om hun post eerst in de linkshandige compressor te verwerken. C-5 Encore Exports Ltd

“E-export Processing” is koeriersjargon wanneer zij zichzelf als koeriersdienst rekenen en informeel afwijzende tips krijgen van mensen die hun post als eerste in de linkshandige compressor laten verwerken. C-6 Intex Corp

“Close Collect” verwijst naar het proces waarbij het postkantoor post verzamelt voor latere verwerking in het sorteerkantoor van het postkantoor, waar ook sorteermachines en sorteerwerkbanken worden gebruikt. Het postkantoor vertelde de sprekers dat ze een vertraging hadden bij het openen door de postwagen die kwam voor de vrijgave van de rol. Het laatste deel van de uitdrukking was een afkorting voor Close Collect, oftewel Commissaris Sluitende Verwerking. Dit is de verwerking van de post door sorteermachines in het sorteerkantoor van het postkantoor. C-7 Oxfordshire

“Solidificatie” is een proces waarbij rijp fruit of brood van handelskwaliteit met een laag zwaartekrachtgehalte (vandaar de term “vast”, niet “cake”) in een bak met deksel of een bak met niet-vruchten wordt gedeponeerd en enkele dagen wordt gelaten staan om langzaam door de oververhitte fase van het osmoseproces te gaan om de twee te scheiden. Gewone suiker is een vaste stof bij kamertemperatuur, terwijl verschillende andere stoffen (zoals dextrose en maltodextrine) vaste stoffen zijn bij een temperatuur van 98º F. Enkele andere termen die in de industrie worden gebruikt: “applet” = container gebruikt om dozen met post te beschermen tegen de kou. “bulk” = samengesteld uit meer dan 500 verschillende pakketten of kleinere zendingen. “trash” = zendingen die door de koerier worden geweigerd of weggegooid in een drop box. C-8 Suntec International

Met “traceren” wordt de mogelijkheid bedoeld om de voortgang van een dienst te volgen, het aantal pakketten in een bak te registreren, de tijd te meten tussen het eerste stuk dat door de oververhitte fase gaat en de eerste druppel in de afhaalbalie. Deze mogelijkheid wordt over het algemeen ondersteund door materiaal dat is voorzien van zakken en labels met de naam van de vervoerder. “Eerste klasse” = een kroonterm, het betekent een koerier zijn in de koeriersdienst van de kroon met formele aanvaardingspraktijken en protocol; lange afstand, internationaal, handelsgoederen

postdiensten, 5/4 mail lite, bulk, en internationaal; pakket

URS afdeling en derde wereld gecombineerd.

Heel anders dan 18e tot 20e eeuwse koeriersdiensten. C-9 P.A. Goldmanaux & Co.

“Delivery Handling Quotient” (DHQ) is een koeriersterm van de besteldienst. Dit betekent de totale lading van wat de dienst kan houden of in bestelwagens kan stoppen om de post te bezorgen. In termen van ons inkomstenvervoerders … betekent het het budget dat wordt verkregen door de dienst te laten werken op basis van een algemeen tarief + een basis, een bezorgingscompensatie % of de handelaarsratio’s. Het algemene tarief plus de bezorgingscompensatie stelt een gemiddeld tarief vast voor de besteldienst. De basis doet wat hij doet omdat deze de kosten kan omvatten van en naar het postkantoor, de kosten voor het betalen van werknemers, speciale artikelen en vergoedingen voor het behandelen en inspecteren van pakketten. De handelsratio’s bepalen het winstquotiënt van de vervoerder, het bedrag dat hij kan verdienen met het bezorgen van post. C-10 Express Mail Performance Factors

“Totale lading”, “Toegevoegde datum”, “Totaal gewicht” en “Totaal gedragen gewicht” zijn termen die door koeriersdiensten worden gebruikt om het totale gewicht en het draagvermogen van een bestelwagen of dienst te beschrijven. Voor de berekening wordt een “lading” ingevoerd. C-11 Craftsman Inc (www.craftsmaninc.com)

“Verzendgewicht” is een valuta-term in commerciële koeriertransacties.

lees meer:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.