Categorieën
Bedrijfsdienst

Speciaal vervoer

 

 

Transportbedrijf Roosendaal

 

 

 

 

Bijzondere vervoersprojecten krijgen vaak twee totaal verschillende operationele studies toegewezen door de verschillende betrokken diensten:

de Operationele Studieraad (ISB, ook bekend als de Dienst Vervoer) voert een Transport-wegen-Systeemwerk uit. Ter voorbereiding geeft zij bedrijven automatisch een risico-inschatting op basis van nieuwe uitdagingen en de vervoerssituatie in Nederland (vroegere en huidige situatie in de sector) De afdeling Vervoer voert jaarlijks een onderzoek uit naar de vraag van het Vervoersbureau. Bijv. – Voor welke route wordt een speciale transportvergunning afgegeven? Wanneer wordt de voorlopige kostprijsberekening in behandeling genomen? Wie is betrokken bij het vervoer in het speciaal vervoer? Hoe moet het speciaal vervoer worden uitgevoerd? Wat is de eis van de exploitant? Wat is de eis van de opdrachtgever? Wat zijn de punten van de positie van de opdrachtgever? Exploitanten van speciaal vervoer moeten elk element van het vervoer, de kosten, de risico’s en de kostenplanning geven met de redenen waarom het project een goede kandidaat is om een vervoersnetwerk tot stand te brengen.

Eisen voor speciaal vervoer

speciale transportprojecten zijn niet uniek en hebben twee eenvoudige operationele studies toegewezen gekregen voor het vervoer met dit type voertuig, dat algemeen bekend staat als high pack, high track of Class C1, SPHL. In deze operationele studies worden een standaard netwerkroute, een offerte en een onderaannemingsmethodologie vastgesteld voor het vervoer van reeds getransporteerd vermogen tussen de twee dienstvoorzieningen. Onder speciaal vervoer valt een interessant en nieuw type materieel: materieel dat wrijvingsloos is en voor tweeërlei gebruik geschikt is. Hoe de mix van verschillende vormen van voertuigen in het speciaal vervoer het voertuig zelf beïnvloedt, behoort tot de dynamische vragen die niet worden beantwoord door van overheidswege gestandaardiseerde routes en goedkeuringen van inschrijvingen. Er zijn een paar belangrijke kenmerken voor speciale transporten: veiligheid vereist een ander soort voorbereiding en toezicht; b.v. E-tekenbewijzen, certificaten en voertuiginspectie; b.v. infrarood afstandsinspecties zijn geldig in speciaal vervoer; over het algemeen moet de wielbasis worden vergroot en zijn bepaalde voorschriften inzake gewicht en hoogte relevant. Speciaal vervoer wordt meestal gebruikt in productie- of onderhoudsgebieden. Een passagier die een dergelijk dienstvervoer moet oversteken, kan op de plaats van gebruik gestrand zijn. Het wordt ook gebruikt in andere grote vervoersomgevingen: bus, spoor of oceaan. Speciaal vervoer kan worden gebruikt in op speciale bureaus om een brandstof- of energiebesparende dienst te verlenen voor de opslag van opbrengsten in gescheiden artikelen.

lees meer:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.