Categorieën
Bedrijfsdienst

Burgerlijke rechten van het Burgerlijk Wetboek

Burgerlijke recht

 

Hoofdstuk I Burgerlijk recht vanaf nul Inleiding Ook al hebt u over het Hypotheek- en het Schuldrecht geschreven en enige ervaring met het Burgerlijk recht opgedaan, maar bent u tot nu toe niet erg deskundig, ga dan toch aan de slag met het Burgerlijk recht en leer elke status vanaf nul kennen. Hoofdstuk II.1 Personenrecht Het burgerlijk rechtssysteem (in het algemeen) is gebaseerd op de artikelen van het Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek dient voor de regels van huishoudelijke contractzaken, “samenwonen”, erfenis, huwelijk, echtscheiding, erfenis, minderjarige kinderen en strafmoord. Artikel 285 van het Burgerlijk Wetboek bevat de algemene beginselen betreffende de persoonlijke rechten en plichten van zowel mannen als vrouwen. Artikel 37 van het Burgerlijk Wetboek houdt dezelfde in met betrekking tot de persoonlijke rechten van kinderen, alsmede de verantwoordelijkheid van de persoon voor kinderalimentatie. Artikel 53 bevat regels voor de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de erfenis. Artikel 12 vertelt u hoe u uw familiebanden moet vormen.

Hoofdstuk III Bevoegdheid van de burgerlijke rechter De burgerlijke rechter is de rechterlijke instantie die kennis neemt van elke zaak die volgens het burgerlijk recht moet worden behandeld. De burgerlijke rechter is de autoriteit die bevoegd is in een bepaalde zaak, d.w.z. de autoriteit die de zaak kan horen en erover kan beslissen. Hoofdstuk I Civiele rechtbank van Pakistan De civiele rechtbank van Pakistan behandelt alle zaken waarbij een partij bij een reeds bestaand contract is betrokken. Dit omvat: Overdrachten, Schuldkwijtschelding en Contracten.

Elke aangelegenheid die te maken heeft met, of slechts kan worden toegepast met betrekking tot, de precontractuele verhouding tussen partijen.

Huwelijkszaken, zowel op het niveau van de burgerlijke rechtbank (tribunaal) als op het niveau van de familierechtbank (hooggerechtshof). Hoofdstuk I.2 Hoger beroep Bij de familierechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de civiele rechtbank (tribunaal) als de zaak niet bij de familierechtbank is beslist. Tegen negatieve beslissingen van de burgerlijke rechtbank (tribunaal) die niet door beide partijen in het huwelijksconflict zijn aanvaard en die niet als bindend contract zijn gehandhaafd, moet beroep worden aangetekend bij de burgerlijke rechtbank. Tegen elk persoonlijk hertrouwen tussen de partijen en tegen elke echtscheiding kan ook beroep worden aangetekend. Hoofdstuk II Kwalificaties voor civiele rechters De minimumkwalificatie voor civiele rechters is een man te zijn. De minimumkwalificatie voor vrouwen wordt niet gespecificeerd in het burgerlijk wetboek; de familierechtbank is echter verplicht over hun kwalificaties te beslissen. Vanaf mei 2017 zijn er zes rechters bij het Pakistaanse hooggerechtshof en acht bij een lagere rechtbank om zijn taak uit te voeren. Er is echter geen minimumkwalificatie om als rechterlijke magistraat te dienen. Volgens artikel 303 van het Burgerlijk Wetboek moeten zij gekwalificeerde rechters zijn. Artikel 306 verleent hun een ononderbroken diensttijd van zes jaar.

Hoofdstuk III.2 Inschrijving De inschrijving als burgerlijk advocaat (inschrijving als advocaat van de balie) geschiedt volgens de Civil Court of Pakistan Rules, 1999. Het is verplicht voor wie zijn praktijk wil uitoefenen om ingeschreven te zijn volgens het Burgerlijk Wetboek. Bestaande ingeschreven advocaten (die met een actieve inschrijving) die nieuwe regelingen willen beginnen of uitbreiden, moeten hun cliënten doorverwijzen naar de toezichthoudende barrister. Informatie over kwalificatie en registratie is te vinden op www.civil-court-pk en www.civil-court-pakistan.

Hoofdstuk IV Burgerlijke rechten van de burger, wederzijds verzamelde rechten De burgerlijke rechten van de burger zijn van grote betekenis en belang, met name in het kader van het personenrecht (gebieden die te maken hebben met het huwelijk en het familierecht). Burgerlijke zaken vallen uiteen in drie domeinen: Artikel 35 van het Burgerlijk Wetboek schetst de godsdienstige en morele rechten van de burgers. Artikel 33 handelt over de burgerlijke rechten van de echtgenoot en het kind van de burger. Artikel 43 handelt over de burgerrechten van burgers “met een handicap”. Artikel 51 is het voorwerp geweest van veel controverse in de jurisprudentie; het verleent echter gelijkheid aan alle burgers. In artikel 29 van het Burgerlijk Wetboek worden vele rechten gewaarborgd: Ten eerste, het recht om alleen of samen met anderen de vrijheid van gedachte, geweten, redenering, spreken, schrijven, vergadering en vereniging uit te oefenen.

 

LEES MEER :

Vermogensrecht

juridisch adviesbureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.