Categorieën
Bedrijfsdienst

Beoefenaars van de eerstelijns gezondheidszorg:

CVRM

 

 

 

 

Eerstelijns zorgartsen: Dit zijn artsen die alleen zijn toegerust voor de behandeling van patiënten met acute aandoeningen, zoals hartaanvallen en beroertes. Zij zijn momenteel verplicht zo snel mogelijk in te grijpen (in geval van nood) om verdere schade aan hart en bloedvaten te voorkomen ook wel CVRM genoemd.

Dit zijn artsen die alleen zijn toegerust voor patiënten met acute aandoeningen, zoals hartaanvallen en beroertes. Zij zijn momenteel nodig om verdere schade aan hart en bloedvaten te voorkomen. Oudere artsen: Zij zijn toegerust om routinematige of chronische aandoeningen te behandelen. Zij kunnen medicijnen voorschrijven, medicatie controleren, advies geven over dieet en lichaamsbeweging. Zij kunnen ook wekelijks de vitale functies beoordelen (bloeddruk, hartslag, bloedsuiker) en patiënten orale geneesmiddelen toedienen.

Zij zijn toegerust om routinematige of chronische aandoeningen te behandelen. Zij kunnen geneesmiddelen voorschrijven, medicatie controleren, advies geven over dieet en lichaamsbeweging. Zij kunnen ook wekelijks de vitale functies beoordelen (bloeddruk, hartslag, bloedsuiker) en patiënten orale geneesmiddelen toedienen. Kinderartsen: Over het algemeen is hun rol het opsporen en behandelen van aangeboren afwijkingen (aangeboren hartafwijkingen en afwijkingen in de structuur van het hart, zoals een knotsvormige trombus of een tekort aan bilirubine).

Zij zijn minimaal opgeleid om te gaan met patiënten die lijden aan besmettelijke ziekten. Daarom beschikken zij niet over een team dat behandeling kan bieden en de juiste procedures voor infectiebestrijding kan volgen, wat essentieel is voor een succesvolle revalidatie van de patiënt.

Onderzoeksfasen

Zodra bij iemand een ziekte is vastgesteld, wordt onderzoek gedaan naar behandelingen voor deze ziekte. Medische onderzoekers besteden een aantal jaren aan het zoeken naar geschikte behandelingen. Daarna besteden zij nog eens een paar jaar aan het testen van de behandelingen. Indien de behandelingen doeltreffend blijken te zijn, blijven zij onderzoek doen om meer doeltreffende behandelingen te vinden.

Deze onderzoeksstappen zijn wetenschappelijk rigoureus. Het omvat het testen van talrijke verbindingen, in een poging om meer gepersonaliseerde behandelingen te vinden. Een andere groep mensen die bij dit proces betrokken is, omvat vele onafhankelijke deskundigen, die er zeker van zijn oplossingen voor patiënten te vinden. De betrokkenheid van een dergelijk team zorgt voor een frisse benadering van de behandeling, waarbij een holistische benadering van de behandeling wordt voorgeschreven. Zij zoeken ook naar onbekende bronnen van infecties, en recapituleren hun bevindingen.

Nieuwe Behandelingen

Een van de meest voorkomende vormen van onderzoek is dat op het gebied van farmaceutische experimenten. Beoefenaars van medische beroepen proberen betere remedies te vinden voor diverse menselijke kwalen. Een van de populaire kwalen waar nu onderzoek naar wordt gedaan is de bestrijding van kanker. Gewoonlijk worden deze geneesmiddelen gebruikt in de vorm van pillen, optimale natuurlijke therapieën, of topische crèmes.

Aangezien bij het onderzoek naar deze alternatieve geneesmiddelen minder dodelijke technieken zoals bestraling en chemotherapie worden gebruikt, ligt de nadruk bij deze geneesmiddelen meer op eenvoudiger toepassingen zoals het verlichten van ongemak en pijn, dan op het uitvoeren van experimenten met ingewikkelde processen. Vandaar dat veel van deze alternatieve geneesmiddelen worden gebruikt in de vorm van natuurlijke remedies.

Aangezien deze geneesmiddelen in de natuurlijke vorm van therapieën worden gebruikt, en niet in de sterkere vorm van geneesmiddelen, vrezen veel patiënten dat zij hun lichaam kunnen schaden. Daarom wordt bijzondere zorg besteed aan het bewaren ervan. Elk geneesmiddel moet op de juiste wijze worden bewaard – er moet rekening worden gehouden met de gebruikelijke zouten en de luchtvochtigheid.

Veel sociale, culturele en spirituele activiteiten zijn onderbelicht in onze huidige samenleving. Daarom volgen wij, in overeenstemming met de overtuigingen van een bepaalde cultuur, een bepaalde gedragscode zoals het bang zijn om delicate voorwerpen aan te raken. Om dit te vermijden, worden inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat het nodige respect wordt betoond aan de welke activiteiten dan ook die wij uitvoeren. Als medicamenteuze genezing wordt uitgevoerd binnen het kader van holistische waarden, wordt ervoor gezorgd dat de genezing niet ten koste gaat van de patiënt en dus het gevaar inhoudt dat de patiënt schade wordt berokkend.

lees meer:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.