Categorieën
Bedrijfsdienst

beheer van de naleving

Compliance management

 

Een gemakkelijke definitie van compliance management zou zijn: “bedrijfsinformatie in goede orde houden en op een wettige manier bijhouden om aan de wettelijke voorschriften te voldoen”. verondersteld, meer specifiek, dat dit alleen geldt op het niveau van de organisatie.

Op het niveau van bedrijfsprocessen betekent het echter meer dan de interne controles en autorisaties van de organisatie. Compliance management moet de organisatie ook een kader bieden om te voldoen aan alle relevante regelgeving en compliance voorschriften. Compliance management moet voorzien in een beveiligingssysteem dat het hoogste beveiligingsniveau biedt, wil een dergelijke norm consequent worden nageleefd in de contractuele voorwaarden van de overeenkomst voor gegevensopslag van de organisatie.

Het hebben van een compliance management systeem om te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire compliance vereisten is een van de meest effectieve manieren om de organisatie te beschermen tegen reglementaire en compliance risico’s. Het zal de organisatie beschermen tegen reglementaire en institutionele vereisten zoals de geldelijke verlichting, boetes en sancties over het genomen beleid.

Bij compliance management moeten de organisatie en alle leidinggevenden een aantal stappen ondernemen. Deze zijn:

o Ervoor zorgen dat alle wettelijke voorschriften van de organisatie naar behoren worden gedocumenteerd en het managementteam erop toezien dat de documenten in overeenstemming zijn met het beleid van de organisatie en de wet.o Opleiding van het personeel met betrekking tot de nieuwe voorschriften en de gevolgen van overtredingen.o Een specifiek persoon toewijzen aan het managementteam om te zorgen voor de tenuitvoerlegging van de aan het team toegewezen middelen. Alleen geschikte personen mogen worden aangesteld.o Schrijf het beleid en werk het voortdurend bij.o Zorg ervoor dat het personeel wordt opgeleid. Opleiding betekent niet alleen opleiding van de managers / het team, maar meer opleiding van het personeel over het beleid, andere regelgevende vereisten en ook over de bedrijfsprocessen.o Definieer twee afzonderlijke nalevingscodes voor alle vereisten.o Opstellen van documenten om ervoor te zorgen dat alle statutaire en regelgevende vereisten volledig worden weergegeven. regelgeving duidelijk is. overgedragen aan de juiste overheidsinstantie.o Ervoor zorgen dat één persoon verantwoordelijk is voor alle statutaire en reglementaire compliancevereisten.o Evalueren van de opleiding van de procedure en de naleving ervan.

Er zijn drie unieke activiteiten nodig om een succesvol nalevingsprogramma te garanderen. Deze zijn:

o Coördinatie en input van alle wettelijke en reglementaire vereisten.o Bewustmaking van de werknemers aanmoedigen en ervoor zorgen dat ze de wet begrijpen en naleven.o Contractuele geïnformeerde juridische begeleiding van het bedrijf. Dit omvat gewoonlijk Formulier 12-relevante wijzigingen ter verduidelijking.o Na voltooiing van de activiteiten geeft het bestuur en het topmanagement van de onderneming zekerheid aan de interne raad of het auditcomité dat de ondernomen acties in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten en de toepasselijke gedragsnormen.

 

LEES MEER : 

Compliance management 

Compliance training

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.